Program        :Mesyuarat JK Infrastruktur MDKL bil 4 /2011
Anjuran         :Jabatan Pembangunan Dan Penyelenggaraan MDKL
Tarikh          :12 hb April 2011
Masa            :09.00pagi
Tempat        :Bilik Cempaka Kuning MDKL

Program        :Menghadiri Majlis Pengurniaan Pingat Negeri Selangor
Anjuran         :
Tarikh          :12 hb April 2011
Masa            :02.00ptg
Tempat        :Dewan Jubli Perak Sultan Abdul Aziz Shah Alam.

Program        :Mesyuarat JK Kawalan Perniagaan Dan Kesihatan bil.4/2011
Anjuran         :Jab.Perkhidmatan Bandar Dan Persekitaran Majlis Daerah Kuala Langat
Tarikh          :13 hb April 2011
Masa            :09.00pagi
Tempat        :Bilik Cempaka Kuning MDKL

Program        :Mesyuarat JK Kewangan bil.4/2011
Anjuran         :Jab.Perbendaharaan Majlis Daerah Kuala Langat
Tarikh          :14 hb April 2011
Masa            :09.00pagi
Tempat        :Bilik Cempaka Kuning MDKL

Program        :Mesyuarat JK Kemasyarakatan bil.4/2011
Anjuran         :Jab.Belia Dan Kemasyarakatan Majlis Daerah Kuala Langat
Tarikh          :15 hb April 2011
Masa            :09.00pagi
Tempat        :Bilik Cempaka Kuning MDKL

Program        :Mesyuarat JK Perkhidmatan Dan Teknologi Maklumat bil.4/2011
Anjuran         :Jab.Khidmat Pengurusan Majlis Daerah Kuala Langat
Tarikh          :18 hb April 2011
Masa            :09.00pagi
Tempat        :Bilik Cempaka Kuning MDKL

Program        :Mesyuarat JK Pengindahan Bandar bil.4/2011
Anjuran         :Jab.Khidmat Pengurusan Majlis Daerah Kuala Langat
Tarikh          :19 hb April 2011
Masa            :09.00pagi
Tempat        :Bilik Cempaka Kuning MDKL

Program        :Mesyuarat Majlis Daerah Kuala Langat bil.4/2011
Anjuran         :Jab.Khidmat Pengurusan Majlis Daerah Kuala Langat
Tarikh          :27 hb April 2011
Masa            :09.00pagi
Tempat        :Bilik Cempaka Kuning MDKL